Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

forever-allone
8350 c258 400
Reposted frompastelina pastelina viaNoCinderella NoCinderella
forever-allone
5491 11c6 400
Zuzanna Ginczanka
Reposted frommagnes magnes viaMissStardust MissStardust
forever-allone
forever-allone

June 21 2015

forever-allone
3848 93c4 400
Reposted fromoblivions oblivions viaNoCinderella NoCinderella
forever-allone
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.
forever-allone
forever-allone
forever-allone
Kiedy leżę i mam lenia   Nie zdobędę wykształcenia Oczy bolą od czytania Nogi bolą od chodzenia
— SESJA!
Reposted fromjedenascieminut jedenascieminut
forever-allone

"Często usiłujemy ukryć nasze uczucia przed tymi, którzy powinni je poznać."

forever-allone
"Nigdy nie zapominajcie o tym, by brać z życia jak najwięcej, nie bójcie się ryzykować, płakać ani być szczęśliwymi. Najważniejsze to być w drodze. Każdego dnia robić krok do przodu”
— Martyna Wojciechowska, Przesunąć horyzont
Reposted frompannanna pannanna viaNoCinderella NoCinderella
forever-allone
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaNoCinderella NoCinderella
forever-allone
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viaNoCinderella NoCinderella
forever-allone
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viaNoCinderella NoCinderella
forever-allone
Człowieka można skrzywdzić na wiele sposobów bez użycia pięści.
— Kristen Simmons – Paragraf 5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaNoCinderella NoCinderella
forever-allone
5007 e1fa 400
Leopold Tyrmand - Cywilizacja komunizmu
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viaNoCinderella NoCinderella
forever-allone
forever-allone
9320 c068 400
Reposted fromtaSowa taSowa viaNoCinderella NoCinderella
forever-allone
8602 1e94 400
Reposted fromOoliv Ooliv viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl